Bank of America phương pháp bị rò rỉ ra hàng tồn kho bóng trong 3 năm tới

Gần 7.000.000 thế chấp lên đến hơn một nghìn tỷ đô la đang được chuyển giao bởi Bank of America vào một mô hình ngân hàng xấu để bắt đầu giao dịch với hàng tồn kho lớn bóng được tổ chức. Họ đang đưa các khoản cho vay vào một “Ngân hàng xấu ” để thanh lý chúng. Đây là khoảng một nửa của tất cả các ngân hàng của thế chấp Mỹ. Chúng tôi đang thấy nhà nhiều hơn và nhiều hơn nữa nhấn vào thị trường để từ từ rò rỉ ra hàng tồn kho. Số lượng thực tế của hàng tồn kho đau khổ là xuống từ một năm trước từ khoảng 8.000.000 thế chấp đến 7.000.000 nhưng thời gian của phạm trước khi Foreclosure đã tăng từ 410 ngày để 507 ngày. Con người đang ở trong nhà cho hơn 1,4 năm trước khi Foreclosure. Ngay cả khi nghĩ rằng tỷ giá mặc định đã đi xuống trong năm cuối cùng Foreclosures đã tăng lên trên tất cả các loại cho vay trong 6 tháng qua như các ngân hàng có được một xử lý tốt hơn về đối phó với các delinquencies và thực hiện thêm các hệ thống Foreclosure Streamline. Những con số được kinh ngạc, đặc biệt là ở California, nơi giá nhà ở vẫn còn nhân tạo cao. Các khoản vay subprime mới là FHA vay với tỷ giá quá mức tăng vọt như mọi người chỉ đặt 3,5% xuống cùng với việc giảm thêm trong các giá trị gây ra những người đi dưới nước trong vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, các tùy chọn cho vay cánh tay là độc nhất của tất cả các loại cho vay và 50% của tất cả các khoản vay nổi bật ở California là lựa chọn vũ khí. It amazes tôi rằng người dân vẫn còn đầu tư vào thị trường California để mua và giữ đầu tư. Nếu bạn đang đầu tư cho dòng tiền mặt, có được ra khỏi California. Việc thuê các tỷ lệ giá không có ý nghĩa, đặc biệt là khi cân nhắc đến nguy cơ của thị trường và kinh tế hiện nay.

Vấn đề này sẽ tiếp tục cho đến khi các ngân hàng được tổ chức chịu trách nhiệm cho các thực hành cho vay của họ. Hiện nay chính phủ là của xa người cho vay thế chấp lớn nhất tại 86% của tất cả các khoản cho vay. Chính phủ đang chạy thị trường nhà ở ngay bây giờ và cho phép mọi người đặt ít hơn 4% xuống trong một thị trường giảm. Điều này có nghĩa là họ đang giả tạo thoáng lên thị trường nhà ở bằng cách cho vay, nhưng trong khi làm như vậy gây ra suy giảm thêm về chất lượng của các khoản thế chấp và tăng tỷ lệ mặc định vào tương lai. Các khoản vay FHA mặc định tỷ giá đang tăng vọt và FHA cho vay vẫn còn là nguồn cho vay chính. Điều này cũng giống như cá cược trên Cleveland Cavaliers để giành chiến thắng trong giải vô địch NBA ngày sau khi Lebron James trái, những thứ chỉ là sẽ đi downhill hơn nữa. Điều gì là hoàn toàn điên là khi điều này mess toàn bộ bắt đầu các ngân hàng thực hiện tất cả các khoản vay nguy hiểm, bán chúng để Wall Street như ba một giấy đánh giá cao và sau đó đặt cược chống lại họ, vì họ biết họ đã nguy hiểm. Và tại sao không phải là giám đốc điều hành ngân hàng trong tù với Madoff? Bởi vì họ đưa ra những đóng góp chính trị. Điều gì đã xảy ra với những ngày tuổi tốt khi một ngân hàng sẽ không cho vay bạn tiền trừ khi nó đã được ít hơn 25% thu nhập hàng năm của bạn? Điều gì đã xảy ra là các ngân hàng đã tìm thấy một cách để dòng các chính trị gia túi để họ có thể cho vay mà không tin tưởng cho hành động của họ.

Bây giờ tại sao phải quan tâm đến tất cả các thông tin này nếu chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì về nó. Trên thực tế chúng tôi có thể, càng có nhiều giáo dục chúng tôi là về những vấn đề kinh tế hiện nay càng nhiều, chúng tôi có thể chiến lược nơi đầu tư của chúng tôi cho sự tăng trưởng và kiểm soát. Ví dụ, sau khi đi qua cuộc khủng hoảng nhà ở không bạn nghĩ rằng nó sẽ là một ý tưởng tốt để đầu tư vào một thời gian tất cả thấp trong chu kỳ thị trường nhà ở (trong một số thị trường) cho dòng tiền mặt chỉ và không cho lợi nhuận vốn (hoặc đánh giá cao) đầu tiên? Nếu bạn đầu tư cho dòng tiền mặt sau đó bạn có quyền kiểm soát nhiều hơn tài sản của bạn. Giá trị tài sản cần được xác định dựa trên dòng tiền bao nhiêu nó mang lại cho bạn không dựa trên một số ý kiến đánh giá. Tìm cách tận dụng lợi thế của những vấn đề kinh tế và tăng tình báo tài chính của bạn để kiểm soát tương lai tài chính của bạn.