Lĩnh vực ngân hàng tuyển dụng trong 2012

Đối với tất cả những người bạn của những ai quan tâm đến thương mại và lĩnh vực tài chính có thể làm cho một sự nghiệp hưng thịnh trong ngành công nghiệp ngân hàng. Hôm nay, nó là một trong những lĩnh vực thành công nhất ở Ấn Độ và đang phát triển với tốc độ nhanh. Ngoài ra, ngành công nghiệp này chấp nhận sinh viên từ tất cả các nền tảng học tập, mà làm cho nó một trong những lựa chọn nghề nghiệp ưa thích nhất trong ngày. Tất cả những gì bạn cần có là một văn bằng từ bất kỳ trường đại học được công nhận và các kỹ năng cần thiết cho công việc được cung cấp. Tuy nhiên, bạn cần phải có thông tin tốt về thế giới của ngân hàng và quan tâm kỹ lưỡng trong các khía cạnh kinh tế của Ấn Độ. Tuyển dụng của bạn vào bất kỳ ngân hàng nổi tiếng của Ấn Độ sẽ phụ thuộc vào kỳ thi và phỏng vấn thực hiện bởi các ngân hàng khác nhau. Mỗi năm, các ngân hàng khác nhau cung cấp bài viết và tiến hành kỳ thi tương ứng. Ví dụ, trong 2012, các ngân hàng cao nổi tiếng như SBI (ngân hàng nhà nước của Ấn Độ) và PNB (Punjab quốc gia ngân hàng) được cung cấp các bài viết của nhân viên ngân hàng và các cán bộ ngân hàng thử việc.

Lĩnh vực ngân hàng có nhiều cơ hội việc làm để cung cấp. Bạn cần phải chọn đúng một cho chính mình, có thể có nhiều lĩnh vực được hấp dẫn nhưng họ không phù hợp với khu vực của bạn quan tâm. Đối với điều này, bạn phải có một kiến thức chi tiết về thế giới của ngân hàng và các tổ chức tài chính của Ấn Độ. Lĩnh vực ngân hàng không chỉ đối phó với các khoản vay và các vấn đề tài chính, nó có trách nhiệm nhiều hơn nữa để đối phó với. Các loại khác nhau của người dân là cần thiết để đối phó với các vấn đề khác nhau. Vì vậy, ngành ngân hàng tuyển dụng mà nhiều nghiêm nhặt và chính xác, để chọn chỉ các ứng cử viên tốt nhất.

Tuyển dụng vào lĩnh vực ngân hàng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bạn sẽ phải đối mặt với những rào cản khó khăn như thi và phỏng vấn. Mỗi năm, bài viết khác nhau được cung cấp và các ứng viên tham vọng phải chuẩn bị cho họ. Giống như thế này trong 2012, năm nhiều ngân hàng có uy tín được tuyển dụng cho nhân viên ngân hàng và cán bộ ngân hàng thử việc. Các ngân hàng bao gồm các tên rất nổi tiếng như ngân hàng nhà nước của Ấn Độ, Allahabad ngân hàng, liên minh Ngân hàng Ấn Độ, Punjab quốc gia ngân hàng, Syndicate ngân hàng vv Trong khi một số các ngân hàng như ngân hàng nhà nước của Ấn Độ sẽ tiến hành kỳ thi và phỏng vấn, những người khác như Punjab quốc gia ngân hàng sẽ được lựa chọn ứng cử viên trên cơ sở của thi cwe tiến hành trong 2011 bởi ibps.

Trong 2012, lĩnh vực ngân hàng đang tuyển dụng với số lượng lớn. Điều này có thể là một cơ hội lớn cho nhiều người luôn mong muốn được là một phần của lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, họ sẽ phải làm việc chăm chỉ để làm cho việc sử dụng đầy đủ cơ hội này và là một phần của sự lựa chọn nghề nghiệp ưa thích nhất của Ấn Độ ngày hôm nay, tức là lĩnh vực ngân hàng.